En aquests 25 anys hem fet servir diferents logotips, segons el moment i la finalitat. Aquí hem arreplegat alguns d'ells: